log in

Přijaté zprávy

Dosud nemáte žádnou přijatou zprávu!

Odeslané zprávy

Dosud nemáte žádnou odeslanou zprávu!

Upozornění

Žádné upozornění!

Vítejte!

Databáze benediktinských klášterů a její mapové rozšíření jsou výstupy projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300 (DF11P01OVV007). Autorem uvedených výstupů je Filozofický ústav Akademie věd České republiky, konkrétně Centrum medievistických studií. Databáze a mapy vznikly ve spolupráci s Katedrou geomatiky (dříve Katedra mapování a kartografe) Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

V případě dotazů nám napište.

V databázi se nyní nachází:
  • 490 lokalit
  • 96 artefaktů
  • 2250 osobností